Read More


2 days ago | 6550 via | Source

Fountain of Dreams            


by Hirokazu Ando / Tadashi Ikegami / Shogo Sakai / Takuto Kitsuta            

nintendotunes:

Super Smash Bros. Melee - Fountain of Dreams


realvsable:

*protestation intensifies*

2 days ago | 92353 via | Source

2 days ago | 47312 via | Source

2 days ago | 1109 via | Source

WINNER (MINO's solo )걔 세 I'm Him            


by WINNER            

fy-winner:

WINNER (MINO’s solo )걔 세 I’m Him

2 days ago | 1064 via | Source

flamingkrisma:

걔 세 (he’s strong) → 개 새 (dog, bird)

2 days ago | 196 via | Source

PART 1 || PART 2 || PART 3 || PART 4 || PART 5 ||

2 days ago | 300 via | Source

2 days ago | 288 via | Source
deanlirium      ✿